Patrick Beursken overleden

Het is niet te bevatten dat we afscheid moeten nemen van onze muziekvriend Patrick Beursken.

Hij overleed op 30 juli, en was nog maar 47 jaar oud. We hadden hem en zijn familie nog mooie jaren gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn.  

In navolging van zijn moeder en broer werd Patrick lid van muziekvereniging D.E.S. Hij speelde 15 jaar verdienstelijk es-cornet en was ook een goede slagwerker. In 1998 stopte hij bij D.E.S. met actief muziek maken en werd steunend lid.  We zijn hem dankbaar voor zijn inzet voor onze vereniging. Wij wensen het gezin van Patrick, Marijke, Martin en verdere familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Afscheid Willy Beursken

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze trouwe supporter Willy Beursken, echtgenoot van ons erelid Marijke.

Willy was al enige tijd ziek, maar de laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij overleed op 28 januari j.l.  

Willy was een echte muziekliefhebber. Meer dan 50 jaar was hij present op onze concerten, fietsdagen en feestavonden. Bij de huldigingen van Marijke nam Willy altijd met een grote glimlach de bloemen in ontvangst.

Toen hij en Marijke hun gouden huwelijk vierden, bracht D.E.S. een serenade en ging Willy voorop in de polonaise. Samen genoten ze van die prachtige feestdag.

We zullen Willy missen en wensen Marijke, haar gezin en verdere familie heel veel sterkte.

Geheel volgens wens van de familie staat het vaandel van D.E.S. deze dagen bij Willy.

Eerbetoon aan Teun Polman

Afgelopen maandag overleed onze dorpsgenoot Teun Polman, 91 jaar oud. In zijn lange leven heeft hij zich enorm ingezet voor Nieuw-Dijk en omgeving.

Bij schutterij St. Antonius was hij 27 jaar voorzitter. In diezelfde periode was Henk Geurts voorzitter van D.E.S. Samen zorgden zij voor een goede band tussen schutterij en de muziekvereniging.  

Teun was ook meer dan 30 jaar steunend lid van D.E.S. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

We wensen zijn dierbaren veel sterkte.   

In Memoriam Bart Rosmulder

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze muziekvriend Bart Rosmulder. Een groot verlies voor zijn gezin en familie. Wij wensen hen heel veel sterkte. 

Bart was meer dan 30 jaar lid van muziekvereniging D.E.S.  De vereniging bewaart goede herinneringen aan hem en zijn grote inzet voor D.E.S. 

Vanaf 1957 speelde hij met veel plezier zijn partij bij D.E.S., eerst op bugel en later es-bugel. Ook was hij een van de leden van “Dolly en de Rekels” en de Boerenkapel. Hij genoot van het muziek maken en de gezelligheid tijdens de optredens.      

Een bijzonder optreden van Bart was tijdens de Taptoe in Didam. Boven op de poort blies hij namens D.E.S. het taptoesignaal en die solo ging hem goed af.  Hij herhaalde het signaal nog eens bij het schuttersfeest toen de optocht aan de Meisterholt stopte bij de restanten van de afgebrande schutterstent.  

Naast muzikant, was Bart meer dan 15 jaar penningmeester. Hij hield van klare taal. Tijdens de repetitie deed hij op gezette tijden een oproep aan alle “gaar’nklossen” die achter liepen met de contributie, om zich te melden. Na afloop van de repetitie zette hij zich aan een tafel met sigarenblik en kasboek om secuur de gelden te innen. In 1983 droeg hij het penningmeesterschap over aan zijn jongere broer Hans.

Met zijn buurman Henk Geurts legde hij vele huisbezoeken af bij de jeugdleden van D.E.S. Een makkelijke manier voor ouders en leerlingen om contact te houden. De goede aanpak loonde zich. Er was veel jonge aanwas zodat de AMV-opleiding in Nieuw-Dijk kon worden gegeven. 

Na ruim 30 jaar, moest Bart vanwege gezondheidsproblemen stoppen met muziek maken. Bij bijzondere concerten en schuttersfeesten kwam hij zijn D.E.S.-vrienden toch nog opzoeken. Een biertje meedrinken en met een grote glimlach wat mooie verhalen vertellen.    

Toen D.E.S. een concert ging geven in Lekkerkerk, bij de vereniging waar zoon Clemens dirigeerde, reisde Bart als supporter mee in de bus met de muzikanten van D.E.S. Hij genoot zichtbaar van de prachtige muzikale avond. 

Met respect en waardering denken we terug aan onze muziekvriend Bart. 

We wensen zijn vrouw Els, zonen Clemens en Robert en hun gezinnen, en verdere familie heel veel sterkte.


In Memoriam Wim Welling

Wij zijn diep getroffen door het onverwachte overlijden van Wim Welling. Hij overleed afgelopen vrijdag, 71 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor D.E.S.  Wim was meer dan 50 jaar verbonden met de muziekvereniging en was erebestuurslid.   

Wim heeft een lange staat van dienst bij D.E.S. Hij begon in 1968 als slagwerker bij de Diekse vereniging waar zijn vader Mart een van de oprichters was. Wim was een hele goede muzikant en was allround slagwerker: bespeelde bekkens, grote en kleine trom en de pauken. Ook bij de legendarische promotie van D.E.S. naar Uitmuntendheid in 1983 deed Wim mee.

Na 3 jaar werd Wim bestuurslid. Omdat hij een goed technisch inzicht had, kreeg  hij het instrumentbeheer in zijn portefeuille. Ook het beroemde standaardje met medailles voor steunende leden was van zijn hand. Voor D.E.S.-jubilea maakte hij speciale zaalversiering en met de stofjas aan monteerde Wim dan in zaal de Knots deze versiering.

Begin jaren zeventig haalde Wim in een rap tempo alle muziekdiploma’s en het instructeursdiploma. Hij ging aan de slag als instructeur bij de malletband in Nieuw-Dijk. Om beter voor de dag te komen bij gezamenlijke optredens met D.E.S. , zorgde hij dat er een gezamenlijke mars kwam voor afmars en defilé.        

Onvergetelijk zijn de successen van D.E.S. op de taptoes in Didam. Dankzij de tomeloze inzet van Wim, zijn enorme creativiteit en gevoel voor show, werden wervelende en verrassende optredens in elkaar gezet. Er werd gedanst, er ging een muzikant de lucht in, en er werd zelfs muziek gemaakt met opgeblazen vuilniszakken. Allemaal ideeën van Wim.  

Bij sommige optredens was Wim de tambour-maître. Hij was niet groot maar met duidelijke en strakke gebaren maakte hij zich goed zichtbaar voor het hele orkest. Hij straalde enthousiasme uit naar muzikanten en publiek en leidde het orkest vlot door de optredens heen.

Wim werd ook ingeschakeld voor advies bij looprepetities. Of het nu D.E.S. was, of ook met de schutterij erbij, luid en duidelijk en met humor gaf hij aan hoe hij het wilde hebben. Daarna werd er onder zijn leiding flink geoefend en rende hij soms langs de stoet om aanwijzingen te geven.  

In 1999 stopte Wim als bestuurslid en muzikant. Hij werd benoemd tot erebestuurslid. Toch bleef hij nog altijd betrokken bij D.E.S. Vaak zagen we hem bij optredens langs de kant staan met een foto- of filmtoestel om prachtige plaatjes van de optocht te maken. Was er onderweg een pauze, dan kwam hij even een praatje maken of een mooi verhaal vertellen, en daar had hij dan zichtbaar plezier in.

Ook was hij bij concerten nog te zien. Niet als toeschouwer, maar altijd actief: opnames of foto’s maken. Ook fungeerde hij wel als regisseur en zorgde dat microfoons en verlichting op tijd aan en uit gingen. Tussendoor een duim omhoog naar de ladyspeaker dat het goed ging, dat was ook typisch Wim.                  

De laatste tijd tobde hij flink met zijn gezondheid. Net voor de zomerstop was er nog contact maar zijn overlijden kwam onverwacht. We waren er stil van. We hadden Wim nog mooie jaren gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn.  

We wensen zijn vrouw Hennie, dochter Rianne en schoonzoon Patrick, kleinkinderen Lucas en Nienke veel sterkte.

Wim, heel erg bedankt voor  je enthousiasme, je grote inzet en je prachtige nalatenschap.


De trom is stilgevallen

wie slaat dan nog de maat?

De melodie klinkt echter door

zoals in ons hart geschreven staat……… Herinnering aan Mevr. Riet Berendsen – van Londen

Riet Berendsen – van Londen

Afgelopen woensdag overleed ons erelid Riet Berendsen – van Londen. Ze was 88 jaar. We wensen haar gezin en familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Ook bij muziekvereniging D.E.S. zullen we haar steun missen. Daarom een eerbetoon aan Riet.

Riet had een bijzondere band met D.E.S.  Ze was meer dan 70 jaar onze trouwe supporter bij concerten en optredens. Ze speelde zelf geen instrument, maar maakte in haar jeugd al kennis met D.E.S. Haar vader had aan de Smallestraat een café met een zaaltje waar D.E.S. repeteerde.

Een van de muzikanten was Jan Berendsen, een zoon uit een groot en muzikaal gezin. Na haar huwelijk met Jan, ging ze met haar schoonzussen en de vrouwen van de andere leden mee naar concerten, muziek- en schuttersconcoursen. Ze genoot van de muziek en de gezelligheid.  

Een groot deel van het gezin van Riet en Jan werd ook muzikant bij D.E.S. Vele jaren wapperden er witte overhemden aan de waslijn en deed Riet haar strijkwerk. Jan zat ook in het bestuur van D.E.S. Bij toerbeurt werd bij de bestuursleden thuis vergaderd en zorgde Riet voor de koffie en een borrel.

Door de jaren heen werd het gezin uitgebreid met schoon- en kleinkinderen. Er spelen negen leden uit het gezin Berendsen bij D.E.S. Afgelopen voorspeelavond zat Riet tussen haar schoondochters en achterkleindochters aandachtig te luisteren naar het optreden van haar nazaten. Bescheiden, en stralend.   

Bedankt, Riet, voor je jarenlange steun aan D.E.S.


In Memoriam Henk Geurts

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Henk Geurts. Hij overleed afgelopen zondag, 76 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor muziekvereniging D.E.S. Henk was ere-voorzitter van de vereniging. 

Met veel respect denken we aan hem terug. Hij was het boegbeeld van onze vereniging en heeft met zijn grote enthousiasme, inzet en gedrevenheid de vereniging groot gemaakt. We verliezen een echte muziekvriend. Een terugblik op zijn rijke muziekverleden. 

Henk werd in 1956 lid van D.E.S. Trommelen was zijn grote liefde en hij was een hele goede muzikant. Hij kende zijn partijen tot in de puntjes en was altijd op tijd, en altijd voorbereid. Hij had plezier in het muziek maken en genoot ook enorm van de gezelligheid die bij de optredens hoorde.

In 1970 trad hij toe tot het bestuur en werd voorzitter. Hij had ambitieuze plannen voor D.E.S. en zette zich volledig in om dat te bereiken, en met succes. Onder zijn voorzitterschap ontstonden vele goede tradities zoals de introductie van muziekonderwijs, uniformen, de bliksemactie en het mini-vaantje.

Henk was een echte verbinder. Niet alleen binnen Nieuw-Dijk, maar ook ver daarbuiten met andere verenigingen en organisaties. “Samen moet je het doen.” In 1996 werd hij verrast met een koninklijk lintje voor zijn grote inzet. Een terechte waardering. Met gepaste trots droeg hij zijn insigne. 

Hij was trots op de muziekvereniging en op de naam “Door Eendracht Sterk”. Want muziek maken doe je samen en ook het werk dat er bij hoort. Maar hij was de kopman en wist D.E.S. goed te presenteren. Vele toespraken heeft hij gehouden. Altijd uit zijn hoofd, hij was een goede spreker.

Bij optredens op ‘straat’ was Henk vele jaren de tambour-maître. Hij hield van strak en correct, maar ook van theater. Zo moest hij eens in een taptoeshow een muzikant uit zijn korps wegsturen. Hij deed het met een stalen gezicht en het publiek had later pas door dat het onderdeel van de show was.

Toen Henk na 30 jaar voorzitterschap stopte, werd hij in 2000 benoemd tot ere-voorzitter. Toch zette hij zich nog regelmatig in. Een glansrol was voor hem weggelegd bij de Raboprijs in 2009 waarbij D.E.S. won. En vorig jaar bij Zomer in Gelderland werd hij nog geïnterviewd als icoon van het dorp.

Hij had er plezier in zijn liefde voor muziek door te geven, aan zijn kinderen Ron en Bianca, en aan vele anderen. Hij haalde alle muziekdiploma’s om instructeur en leraar te worden en zorgde dat zijn leerlingen goed voorbereid en met plezier en vertrouwen examen gingen doen.

Henk was ook heel handig. Toen in 1971 het altaar in de kerk te klein was voor het concertconcours, vergrootte hij dat samen met een aantal vaklieden. Ook werd voor de repetitie menige kist getimmerd voor het efficiënt opbergen van alle slagwerk.  

Henk was al 61 jaar lid van D.E.S. Zijn vrouw Fien zorgde al die jaren dat hij zijn vele activiteiten kon doen. Samen waren ze onze vaste supporters als er vanuit DES wat te doen was. Ook kwamen ze nog kijken bij de serenade in september. Altijd betrokken.

Hij tobde de laatste tijd veel met zijn gezondheid, maar was optimistisch en ging door, hopend op betere tijden. Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn naam is voor altijd verbonden met “Door Eendracht Sterk”. Met respect denken we aan hem terug en wensen zijn gezin veel sterkte. 

Bedankt Henk, voor alles.