In Memoriam Henk Geurts

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Henk Geurts. Hij overleed afgelopen zondag, 76 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor muziekvereniging D.E.S. Henk was ere-voorzitter van de vereniging. 

Met veel respect denken we aan hem terug. Hij was het boegbeeld van onze vereniging en heeft met zijn grote enthousiasme, inzet en gedrevenheid de vereniging groot gemaakt. We verliezen een echte muziekvriend. Een terugblik op zijn rijke muziekverleden. 

Henk werd in 1956 lid van D.E.S. Trommelen was zijn grote liefde en hij was een hele goede muzikant. Hij kende zijn partijen tot in de puntjes en was altijd op tijd, en altijd voorbereid. Hij had plezier in het muziek maken en genoot ook enorm van de gezelligheid die bij de optredens hoorde.

In 1970 trad hij toe tot het bestuur en werd voorzitter. Hij had ambitieuze plannen voor D.E.S. en zette zich volledig in om dat te bereiken, en met succes. Onder zijn voorzitterschap ontstonden vele goede tradities zoals de introductie van muziekonderwijs, uniformen, de bliksemactie en het mini-vaantje.

Henk was een echte verbinder. Niet alleen binnen Nieuw-Dijk, maar ook ver daarbuiten met andere verenigingen en organisaties. “Samen moet je het doen.” In 1996 werd hij verrast met een koninklijk lintje voor zijn grote inzet. Een terechte waardering. Met gepaste trots droeg hij zijn insigne. 

Hij was trots op de muziekvereniging en op de naam “Door Eendracht Sterk”. Want muziek maken doe je samen en ook het werk dat er bij hoort. Maar hij was de kopman en wist D.E.S. goed te presenteren. Vele toespraken heeft hij gehouden. Altijd uit zijn hoofd, hij was een goede spreker.

Bij optredens op ‘straat’ was Henk vele jaren de tambour-maître. Hij hield van strak en correct, maar ook van theater. Zo moest hij eens in een taptoeshow een muzikant uit zijn korps wegsturen. Hij deed het met een stalen gezicht en het publiek had later pas door dat het onderdeel van de show was.

Toen Henk na 30 jaar voorzitterschap stopte, werd hij in 2000 benoemd tot ere-voorzitter. Toch zette hij zich nog regelmatig in. Een glansrol was voor hem weggelegd bij de Raboprijs in 2009 waarbij D.E.S. won. En vorig jaar bij Zomer in Gelderland werd hij nog geïnterviewd als icoon van het dorp.

Hij had er plezier in zijn liefde voor muziek door te geven, aan zijn kinderen Ron en Bianca, en aan vele anderen. Hij haalde alle muziekdiploma’s om instructeur en leraar te worden en zorgde dat zijn leerlingen goed voorbereid en met plezier en vertrouwen examen gingen doen.

Henk was ook heel handig. Toen in 1971 het altaar in de kerk te klein was voor het concertconcours, vergrootte hij dat samen met een aantal vaklieden. Ook werd voor de repetitie menige kist getimmerd voor het efficiënt opbergen van alle slagwerk.  

Henk was al 61 jaar lid van D.E.S. Zijn vrouw Fien zorgde al die jaren dat hij zijn vele activiteiten kon doen. Samen waren ze onze vaste supporters als er vanuit DES wat te doen was. Ook kwamen ze nog kijken bij de serenade in september. Altijd betrokken.

Hij tobde de laatste tijd veel met zijn gezondheid, maar was optimistisch en ging door, hopend op betere tijden. Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn naam is voor altijd verbonden met “Door Eendracht Sterk”. Met respect denken we aan hem terug en wensen zijn gezin veel sterkte. 

Bedankt Henk, voor alles.


‘Ik leerde trommelen op lange tafels, instrumenten waren er niet’

Zijn hele leven stond in het teken van de muziek. Al op zijn veertiende werd Henk Geurts (75) lid van Door Eendracht Sterk (DES) en dat is hij op zijn 75ste nog steeds. “Daarvoor speelde ik echter al in het tamboerkorps van de schutterij. Ik was toen nog te jong voor DES. Als je bij de muziek wilde, moest er bovendien eerst een plek of instrument vrij zijn.”

Zoals gebruikelijk begon hij als aspirant-lid. “Pas na een jaar beslisten de andere leden dan of je lid mocht worden”, weet Geurts nog. Die wilden de talentvolle trommelaar er maar wat graag bij. De jonge Geurts sloot zich aan bij de muziekvereniging om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Zestig jaar is hij inmiddels lid, waarvan liefst dertig jaar als voorzitter. Zondag 6 november wordt Geurts tijdens het jubileumconcert van het 95-jarige DES gehuldigd voor al die jaren trouwe dienst.

“De olde Gradus van Vuuren haalde me er destijds bij”, zegt Geurts. “Van hem leerde ik ook trommelen bij het tamboerkorps. Op van die lange tafels, want instrumenten waren er toen niet. Maten kenden we evenmin, dus leerden we muziek maken op allemaal van die vieze soldatenliedjes.”

Opleiding
Het lezen van noten leerde Geurts zich bij DES vervolgens zelf aan. Later bracht hij die kennis over op zijn eigen leerlingen. Toen hij in 1970 voorzitter werd, was een goede en gedegen muziekopleiding ook één van zijn speerpunten. “Ik bezocht alle ouders in Nieuw-Dijk om kinderen bij elkaar te krijgen voor de muziekschool”, vertelt hij. “De leerlingen kregen les op de Antoniusschool in hun eigen dorp, zodat ze niet naar Didam hoefden.”

Daarbij gaf Geurts altijd les aan huis. “Samen met mijn zoon Ronnie had ik een muziekkamer ingericht. Ook deden we diverse projecten op de basisscholen, zoals de toeterroute. Tot een jaar of vijf geleden heb ik de slagwerkers onder mijn hoede gehad. Daarna heeft oud-leerling  Edwin Rosmulder het van me overgenomen. Hij heeft ook de leiding over de slagwerkgroep van DES, die vijf jaar geleden is ontstaan na het ter ziele gaan van de malletband.”

Erevoorzitter
Geurts bleef tot 2000 voorzitter. Sindsdien is hij samen met wijlen Theed Wiendels erevoorzitter van DES. “Daar ben ik best trots op”, zegt Geurts.  “Ik heb ook een mooie tijd beleefd als voorzitter. Vooral de concoursen in 1971, 1976, 1981 en 1986 waren prachtig. De vereniging kende vele hoogtepunten, maar wordt ook nu nog op handen gedragen in Nieuw-Dijk. Ik hoop dat ze ook een mooie toekomst tegemoet gaat en over vijf jaar haar 100-jarig bestaan mag vieren.”

Jubileumconcert
Zondag 6 november viert DES eerst nog haar 95ste verjaardag met een jubileumconcert bij Steak’m. Dat begin om 14 uur en de toegang is gratis. Hierbij wordt Geurts samen met een aantal andere trouwe muzikanten gehuldigd. Hij speelt echter zelf niet meer mee. “Sinds het voorjaarsconcert ben ik gestopt met muziek maken. Mijn gezondheid liet het helaas niet meer toe. Maar ik blijf wel altijd betrokken bij de vereniging.”