Blog

Wat een (corona)jaar

Het jaar begon met een optreden op schuttersdag. Ook bracht D.E.S. een serenade aan Tonnie en Annie Wiendels vanwege hun 60-jarig huwelijk. Daarna kwam Corona in het land en werd het stil door alle maatregelen. Uniform, dweiltrui en concertblouse bleven in de kast.

Voor de bliksemactie werd een geslaagd alternatief gevonden: de muziek van D.E.S. was te horen via de geluidswagen en alle muzikanten collecteerden met 1,5-meter-stokken. Dat ging geweldig.

Sinds juni is het weer toegestaan om te repeteren, dat doen we op 2 meter afstand van elkaar. Hierdoor blijven we samen ons repertoire oefenen en zullen we weer optreden zodra dat verantwoord is. Daar kijken we enorm naar uit!

Wilt u tot die tijd genieten van D.E.S., er staan verschillende filmpjes op Youtube van eerdere concerten en taptoeoptredens.  

Kerstwens

D.E.S. sluit een heel bijzonder jaar af. Bedankt voor uw steun, dat heeft ons goed gedaan.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2021.

Blijf gezond en tot ziens in betere tijden.

Dirigenten, bestuur en leden van muziekvereniging D.E.S.

Examens en muziekproject

Theorie-examen

In november slaagden onze slagwerkers Sen Visser en Kai Vastbinden voor hun theorie voor het B-examen. Sen en Kai slaagden met prachtige cijfers. Vanwege corona werd dit examen digitaal afgenomen. Van harte gefeliciteerd.

Muziekprojecten kinderen en volwassenen

Ondanks corona zijn de muzieklessen doorgegaan, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.

Het muziekproject voor kinderen uit groep 5 t/m 8, dat op 9 november zou starten, is uitgesteld naar volgend jaar. Wil je nog aansluiten, mail naar  fanfaredesnieuwdijk@gmail.com

Jubilarissen in 2020

Dit jaar vieren twee muzikanten een bijzonder jubileum bij D.E.S.:

Bas Gieling is 25 jaar lid,

Theo Berendsen, 50 jaar lid.

De vereniging had deze trouwe leden graag willen huldigen tijdens een huldigingsconcert. Door Corona is dit concert uitgesteld naar volgend jaar. Toch willen we de jubilarissen hier bedanken: 

We konden in de afgelopen jaren altijd op de inzet en het enthousiasme van jullie rekenen. We hopen nog lang van jullie mooie muziek en jullie plezierige gezelschap te mogen genieten.

Voorspeelavond geannuleerd, geen Kerstconcert gepland

Door de aangescherpte maatregelen van afgelopen week is de voorspeelavond op 21 december geannuleerd. Onverwacht was maandag 14 december de laatste repetitie van dit jaar. O.l.v. dirigent Jilt Jansma repeteerde de fanfare mooie kerstmedleys en klonk er toch nog “Let it snow, Let it snow…. “ door de repetitiezaal. 

  

We wensen u goede Kerstdagen, blijf gezond en tot ziens!

Bedankt voor het stemmen op muziekvereniging D.E.S. !

Ook muziekvereniging D.E.S. deed mee aan de ClubSupport-actie van de Rabobank. Afgelopen dinsdag werd de uitslag bekend gemaakt: D.E.S. ontvangt het prachtige bedrag van € 1.244,44. Geweldig! We zijn blij verrast en gaan het goed besteden. 

Hierbij onze hartelijke dank aan de Rabobank voor deze financiële ondersteuning. 

En natuurlijk onze grote dank aan alle stemmers: heel erg bedankt voor het stemmen op D.E.S.!


Doe net als Sander, Dante en Jens…

… en kom ook muziek maken! 

Binnenkort start D.E.S. voor het derde achtereenvolgende jaar met een muziekklas. Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 mogen van november 2020 tot en met juli 2021 wekelijks gratis les volgen bij een professionele docent. 

Op maandag 9 november is er van 16.00 – 17.00 een proefles in de Meikever, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Heb je interesse, meld je aan via Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/149127/muzikidz of mail naar  fanfaredesnieuwdijk@gmail.com 

De enthousiaste muzikanten op de foto zijn (v.l.n.r.) Sander Jansen, Dante Mahabier en Jens Kluitman. Zij repeteren elke maandag met veel plezier in de Meikever. Kom jij ook meedoen? Meld je dan aan! 

De foto is gemaakt door Ivonne Zijp. 


Ook D.E.S. neemt deel aan de actie Rabo ClubSupport

Ook Muziekvereniging D.E.S. doet mee met de actie Rabo ClubSupport. Net als voorgaande jaren mogen de leden van de Rabo stemmen op de verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen, krijgen de clubs een donatie van de Rabo. 

Vanuit Nieuw-Dijk doen verschillende verenigingen en stichtingen mee. 

Doe ook mee en laat uw stem niet verloren gaan.


In Memoriam Bart Rosmulder

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze muziekvriend Bart Rosmulder. Een groot verlies voor zijn gezin en familie. Wij wensen hen heel veel sterkte. 

Bart was meer dan 30 jaar lid van muziekvereniging D.E.S.  De vereniging bewaart goede herinneringen aan hem en zijn grote inzet voor D.E.S. 

Vanaf 1957 speelde hij met veel plezier zijn partij bij D.E.S., eerst op bugel en later es-bugel. Ook was hij een van de leden van “Dolly en de Rekels” en de Boerenkapel. Hij genoot van het muziek maken en de gezelligheid tijdens de optredens.      

Een bijzonder optreden van Bart was tijdens de Taptoe in Didam. Boven op de poort blies hij namens D.E.S. het taptoesignaal en die solo ging hem goed af.  Hij herhaalde het signaal nog eens bij het schuttersfeest toen de optocht aan de Meisterholt stopte bij de restanten van de afgebrande schutterstent.  

Naast muzikant, was Bart meer dan 15 jaar penningmeester. Hij hield van klare taal. Tijdens de repetitie deed hij op gezette tijden een oproep aan alle “gaar’nklossen” die achter liepen met de contributie, om zich te melden. Na afloop van de repetitie zette hij zich aan een tafel met sigarenblik en kasboek om secuur de gelden te innen. In 1983 droeg hij het penningmeesterschap over aan zijn jongere broer Hans.

Met zijn buurman Henk Geurts legde hij vele huisbezoeken af bij de jeugdleden van D.E.S. Een makkelijke manier voor ouders en leerlingen om contact te houden. De goede aanpak loonde zich. Er was veel jonge aanwas zodat de AMV-opleiding in Nieuw-Dijk kon worden gegeven. 

Na ruim 30 jaar, moest Bart vanwege gezondheidsproblemen stoppen met muziek maken. Bij bijzondere concerten en schuttersfeesten kwam hij zijn D.E.S.-vrienden toch nog opzoeken. Een biertje meedrinken en met een grote glimlach wat mooie verhalen vertellen.    

Toen D.E.S. een concert ging geven in Lekkerkerk, bij de vereniging waar zoon Clemens dirigeerde, reisde Bart als supporter mee in de bus met de muzikanten van D.E.S. Hij genoot zichtbaar van de prachtige muzikale avond. 

Met respect en waardering denken we terug aan onze muziekvriend Bart. 

We wensen zijn vrouw Els, zonen Clemens en Robert en hun gezinnen, en verdere familie heel veel sterkte.


In Memoriam Wim Welling

Wij zijn diep getroffen door het onverwachte overlijden van Wim Welling. Hij overleed afgelopen vrijdag, 71 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor D.E.S.  Wim was meer dan 50 jaar verbonden met de muziekvereniging en was erebestuurslid.   

Wim heeft een lange staat van dienst bij D.E.S. Hij begon in 1968 als slagwerker bij de Diekse vereniging waar zijn vader Mart een van de oprichters was. Wim was een hele goede muzikant en was allround slagwerker: bespeelde bekkens, grote en kleine trom en de pauken. Ook bij de legendarische promotie van D.E.S. naar Uitmuntendheid in 1983 deed Wim mee.

Na 3 jaar werd Wim bestuurslid. Omdat hij een goed technisch inzicht had, kreeg  hij het instrumentbeheer in zijn portefeuille. Ook het beroemde standaardje met medailles voor steunende leden was van zijn hand. Voor D.E.S.-jubilea maakte hij speciale zaalversiering en met de stofjas aan monteerde Wim dan in zaal de Knots deze versiering.

Begin jaren zeventig haalde Wim in een rap tempo alle muziekdiploma’s en het instructeursdiploma. Hij ging aan de slag als instructeur bij de malletband in Nieuw-Dijk. Om beter voor de dag te komen bij gezamenlijke optredens met D.E.S. , zorgde hij dat er een gezamenlijke mars kwam voor afmars en defilé.        

Onvergetelijk zijn de successen van D.E.S. op de taptoes in Didam. Dankzij de tomeloze inzet van Wim, zijn enorme creativiteit en gevoel voor show, werden wervelende en verrassende optredens in elkaar gezet. Er werd gedanst, er ging een muzikant de lucht in, en er werd zelfs muziek gemaakt met opgeblazen vuilniszakken. Allemaal ideeën van Wim.  

Bij sommige optredens was Wim de tambour-maître. Hij was niet groot maar met duidelijke en strakke gebaren maakte hij zich goed zichtbaar voor het hele orkest. Hij straalde enthousiasme uit naar muzikanten en publiek en leidde het orkest vlot door de optredens heen.

Wim werd ook ingeschakeld voor advies bij looprepetities. Of het nu D.E.S. was, of ook met de schutterij erbij, luid en duidelijk en met humor gaf hij aan hoe hij het wilde hebben. Daarna werd er onder zijn leiding flink geoefend en rende hij soms langs de stoet om aanwijzingen te geven.  

In 1999 stopte Wim als bestuurslid en muzikant. Hij werd benoemd tot erebestuurslid. Toch bleef hij nog altijd betrokken bij D.E.S. Vaak zagen we hem bij optredens langs de kant staan met een foto- of filmtoestel om prachtige plaatjes van de optocht te maken. Was er onderweg een pauze, dan kwam hij even een praatje maken of een mooi verhaal vertellen, en daar had hij dan zichtbaar plezier in.

Ook was hij bij concerten nog te zien. Niet als toeschouwer, maar altijd actief: opnames of foto’s maken. Ook fungeerde hij wel als regisseur en zorgde dat microfoons en verlichting op tijd aan en uit gingen. Tussendoor een duim omhoog naar de ladyspeaker dat het goed ging, dat was ook typisch Wim.                  

De laatste tijd tobde hij flink met zijn gezondheid. Net voor de zomerstop was er nog contact maar zijn overlijden kwam onverwacht. We waren er stil van. We hadden Wim nog mooie jaren gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn.  

We wensen zijn vrouw Hennie, dochter Rianne en schoonzoon Patrick, kleinkinderen Lucas en Nienke veel sterkte.

Wim, heel erg bedankt voor  je enthousiasme, je grote inzet en je prachtige nalatenschap.


De trom is stilgevallen

wie slaat dan nog de maat?

De melodie klinkt echter door

zoals in ons hart geschreven staat……… 
VACATURE

I.v.m. uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

MUZIKANT M/V

(Ervaring niet vereist)

FUNCTIE EISEN:

Leeftijd: 8 – 80 jaar | Enthousiast | Muzikaal

Kom gerust een kijkje nemen tijdens de repetitie op maandagavond.

Je bent van harte welkom!