Blog

Doe net als Sander, Dante en Jens…

… en kom ook muziek maken! 

Binnenkort start D.E.S. voor het derde achtereenvolgende jaar met een muziekklas. Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 mogen van november 2020 tot en met juli 2021 wekelijks gratis les volgen bij een professionele docent. 

Op maandag 9 november is er van 16.00 – 17.00 een proefles in de Meikever, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Heb je interesse, meld je aan via Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/149127/muzikidz of mail naar  fanfaredesnieuwdijk@gmail.com 

De enthousiaste muzikanten op de foto zijn (v.l.n.r.) Sander Jansen, Dante Mahabier en Jens Kluitman. Zij repeteren elke maandag met veel plezier in de Meikever. Kom jij ook meedoen? Meld je dan aan! 

De foto is gemaakt door Ivonne Zijp. 


Ook D.E.S. neemt deel aan de actie Rabo ClubSupport

Ook Muziekvereniging D.E.S. doet mee met de actie Rabo ClubSupport. Net als voorgaande jaren mogen de leden van de Rabo stemmen op de verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen, krijgen de clubs een donatie van de Rabo. 

Vanuit Nieuw-Dijk doen verschillende verenigingen en stichtingen mee. 

Doe ook mee en laat uw stem niet verloren gaan.


In Memoriam Bart Rosmulder

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze muziekvriend Bart Rosmulder. Een groot verlies voor zijn gezin en familie. Wij wensen hen heel veel sterkte. 

Bart was meer dan 30 jaar lid van muziekvereniging D.E.S.  De vereniging bewaart goede herinneringen aan hem en zijn grote inzet voor D.E.S. 

Vanaf 1957 speelde hij met veel plezier zijn partij bij D.E.S., eerst op bugel en later es-bugel. Ook was hij een van de leden van “Dolly en de Rekels” en de Boerenkapel. Hij genoot van het muziek maken en de gezelligheid tijdens de optredens.      

Een bijzonder optreden van Bart was tijdens de Taptoe in Didam. Boven op de poort blies hij namens D.E.S. het taptoesignaal en die solo ging hem goed af.  Hij herhaalde het signaal nog eens bij het schuttersfeest toen de optocht aan de Meisterholt stopte bij de restanten van de afgebrande schutterstent.  

Naast muzikant, was Bart meer dan 15 jaar penningmeester. Hij hield van klare taal. Tijdens de repetitie deed hij op gezette tijden een oproep aan alle “gaar’nklossen” die achter liepen met de contributie, om zich te melden. Na afloop van de repetitie zette hij zich aan een tafel met sigarenblik en kasboek om secuur de gelden te innen. In 1983 droeg hij het penningmeesterschap over aan zijn jongere broer Hans.

Met zijn buurman Henk Geurts legde hij vele huisbezoeken af bij de jeugdleden van D.E.S. Een makkelijke manier voor ouders en leerlingen om contact te houden. De goede aanpak loonde zich. Er was veel jonge aanwas zodat de AMV-opleiding in Nieuw-Dijk kon worden gegeven. 

Na ruim 30 jaar, moest Bart vanwege gezondheidsproblemen stoppen met muziek maken. Bij bijzondere concerten en schuttersfeesten kwam hij zijn D.E.S.-vrienden toch nog opzoeken. Een biertje meedrinken en met een grote glimlach wat mooie verhalen vertellen.    

Toen D.E.S. een concert ging geven in Lekkerkerk, bij de vereniging waar zoon Clemens dirigeerde, reisde Bart als supporter mee in de bus met de muzikanten van D.E.S. Hij genoot zichtbaar van de prachtige muzikale avond. 

Met respect en waardering denken we terug aan onze muziekvriend Bart. 

We wensen zijn vrouw Els, zonen Clemens en Robert en hun gezinnen, en verdere familie heel veel sterkte.


In Memoriam Wim Welling

Wij zijn diep getroffen door het onverwachte overlijden van Wim Welling. Hij overleed afgelopen vrijdag, 71 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor D.E.S.  Wim was meer dan 50 jaar verbonden met de muziekvereniging en was erebestuurslid.   

Wim heeft een lange staat van dienst bij D.E.S. Hij begon in 1968 als slagwerker bij de Diekse vereniging waar zijn vader Mart een van de oprichters was. Wim was een hele goede muzikant en was allround slagwerker: bespeelde bekkens, grote en kleine trom en de pauken. Ook bij de legendarische promotie van D.E.S. naar Uitmuntendheid in 1983 deed Wim mee.

Na 3 jaar werd Wim bestuurslid. Omdat hij een goed technisch inzicht had, kreeg  hij het instrumentbeheer in zijn portefeuille. Ook het beroemde standaardje met medailles voor steunende leden was van zijn hand. Voor D.E.S.-jubilea maakte hij speciale zaalversiering en met de stofjas aan monteerde Wim dan in zaal de Knots deze versiering.

Begin jaren zeventig haalde Wim in een rap tempo alle muziekdiploma’s en het instructeursdiploma. Hij ging aan de slag als instructeur bij de malletband in Nieuw-Dijk. Om beter voor de dag te komen bij gezamenlijke optredens met D.E.S. , zorgde hij dat er een gezamenlijke mars kwam voor afmars en defilé.        

Onvergetelijk zijn de successen van D.E.S. op de taptoes in Didam. Dankzij de tomeloze inzet van Wim, zijn enorme creativiteit en gevoel voor show, werden wervelende en verrassende optredens in elkaar gezet. Er werd gedanst, er ging een muzikant de lucht in, en er werd zelfs muziek gemaakt met opgeblazen vuilniszakken. Allemaal ideeën van Wim.  

Bij sommige optredens was Wim de tambour-maître. Hij was niet groot maar met duidelijke en strakke gebaren maakte hij zich goed zichtbaar voor het hele orkest. Hij straalde enthousiasme uit naar muzikanten en publiek en leidde het orkest vlot door de optredens heen.

Wim werd ook ingeschakeld voor advies bij looprepetities. Of het nu D.E.S. was, of ook met de schutterij erbij, luid en duidelijk en met humor gaf hij aan hoe hij het wilde hebben. Daarna werd er onder zijn leiding flink geoefend en rende hij soms langs de stoet om aanwijzingen te geven.  

In 1999 stopte Wim als bestuurslid en muzikant. Hij werd benoemd tot erebestuurslid. Toch bleef hij nog altijd betrokken bij D.E.S. Vaak zagen we hem bij optredens langs de kant staan met een foto- of filmtoestel om prachtige plaatjes van de optocht te maken. Was er onderweg een pauze, dan kwam hij even een praatje maken of een mooi verhaal vertellen, en daar had hij dan zichtbaar plezier in.

Ook was hij bij concerten nog te zien. Niet als toeschouwer, maar altijd actief: opnames of foto’s maken. Ook fungeerde hij wel als regisseur en zorgde dat microfoons en verlichting op tijd aan en uit gingen. Tussendoor een duim omhoog naar de ladyspeaker dat het goed ging, dat was ook typisch Wim.                  

De laatste tijd tobde hij flink met zijn gezondheid. Net voor de zomerstop was er nog contact maar zijn overlijden kwam onverwacht. We waren er stil van. We hadden Wim nog mooie jaren gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn.  

We wensen zijn vrouw Hennie, dochter Rianne en schoonzoon Patrick, kleinkinderen Lucas en Nienke veel sterkte.

Wim, heel erg bedankt voor  je enthousiasme, je grote inzet en je prachtige nalatenschap.


De trom is stilgevallen

wie slaat dan nog de maat?

De melodie klinkt echter door

zoals in ons hart geschreven staat……… D.E.S. 99 jaar: Verjaardag zonder muziek

Op 31 mei 1921 werd muziekvereniging D.E.S. opgericht. Vandaag zijn we 99 jaar verder! Helaas zijn er momenteel weinig muzikale activiteiten: alle repetities en optredens zijn sinds half maart afgelast door de coronamaatregelen. 

Van de mogelijkheden, die er wel waren, hebben we ook gebruik gemaakt: vanuit eigen tuin meeblazen op Koningsdag en op 4 mei. Ook werd er online muziekles gegeven. Maar niets is toch leuker dan samen repeteren en na afloop gezellig wat drinken en bijpraten. 

We zijn dan ook blij dat de maatregelen per 1 juni worden versoepeld. Bestuur en dirigenten hebben overlegd over de protocollen. De slagwerkgroep gaat komende week weer repeteren op gepaste afstand. Ook de muzieklessen gaan weer starten.  

Voor de fanfare is het nog even wachten. Volgens virologen hebben blaasmuziek en zingen hetzelfde effect als hoesten, daardoor mag de fanfare nog niet starten met de repetitie. Waarschijnlijk volgt in juni groen licht van de muziekbond.    

We hopen dat binnenkort onze muziek weer klinkt, we hebben er zin in!  En we kijken uit naar ons 100-jarig jubileum in 2021, hopelijk zijn er dan geen maatregelen meer en hebben we een prachtige feestdag met muziek en publiek! 

Foto: Muziekvereniging D.E.S. in 2018 (Fotograaf Marjan Rosendahl)  

Herinnering aan Mevr. Riet Berendsen – van Londen

Riet Berendsen – van Londen

Afgelopen woensdag overleed ons erelid Riet Berendsen – van Londen. Ze was 88 jaar. We wensen haar gezin en familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Ook bij muziekvereniging D.E.S. zullen we haar steun missen. Daarom een eerbetoon aan Riet.

Riet had een bijzondere band met D.E.S.  Ze was meer dan 70 jaar onze trouwe supporter bij concerten en optredens. Ze speelde zelf geen instrument, maar maakte in haar jeugd al kennis met D.E.S. Haar vader had aan de Smallestraat een café met een zaaltje waar D.E.S. repeteerde.

Een van de muzikanten was Jan Berendsen, een zoon uit een groot en muzikaal gezin. Na haar huwelijk met Jan, ging ze met haar schoonzussen en de vrouwen van de andere leden mee naar concerten, muziek- en schuttersconcoursen. Ze genoot van de muziek en de gezelligheid.  

Een groot deel van het gezin van Riet en Jan werd ook muzikant bij D.E.S. Vele jaren wapperden er witte overhemden aan de waslijn en deed Riet haar strijkwerk. Jan zat ook in het bestuur van D.E.S. Bij toerbeurt werd bij de bestuursleden thuis vergaderd en zorgde Riet voor de koffie en een borrel.

Door de jaren heen werd het gezin uitgebreid met schoon- en kleinkinderen. Er spelen negen leden uit het gezin Berendsen bij D.E.S. Afgelopen voorspeelavond zat Riet tussen haar schoondochters en achterkleindochters aandachtig te luisteren naar het optreden van haar nazaten. Bescheiden, en stralend.   

Bedankt, Riet, voor je jarenlange steun aan D.E.S.


Uitstel Songfestivalconcert Vocaal en DES

In het kader van de Corona-maatregelen wordt ook het Grote Diekse Songfestivalfeest uitgesteld. Het concert van Vocaal en D.E.S. stond gepland op zondagmiddag 22 maart in zaal Steak’m in Nieuw-Dijk.

De nieuwe datum is nog niet bekend. De gekochte kaartjes blijven geldig. Voor bezoekers, die op de nieuwe datum niet kunnen komen, vindt uiteraard restitutie plaats.

Er was veel animo voor het concert en bijna alle kaarten waren verkocht. Aan het concert werken ruim 75 zangers, blazers en slagwerkers mee. Op het programma staan de mooiste songfestivalliedjes aller tijden.


Uitmuntende prestatie D.E.S.: 1e prijs !

Gisteren ging muziekvereniging D.E.S.  op concours in Zutphen. Een hele spannende dag voor muzikanten, dirigent Jilt Jansma en alle supporters: 

Eerst een heel mooi optreden verzorgen: dat lukte goed. Daarna nog 2 uur wachten op de uitslag, maar toen kon het feest beginnen: de jury gaf een gem. rapportcijfer van 8,15 !  Een 1e prijs !

Trots kwamen dirigent, leden en supporters aan in Nieuw-Dijk, waar samen werd geproost op de eerste prijs.

Na het succesvolle concoursoptreden, mag de muziekvereniging weer 5 jaar uitkomen in divisie Uitmuntendheid.


In Memoriam Henk Geurts

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Henk Geurts. Hij overleed afgelopen zondag, 76 jaar oud. Een groot verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor muziekvereniging D.E.S. Henk was ere-voorzitter van de vereniging. 

Met veel respect denken we aan hem terug. Hij was het boegbeeld van onze vereniging en heeft met zijn grote enthousiasme, inzet en gedrevenheid de vereniging groot gemaakt. We verliezen een echte muziekvriend. Een terugblik op zijn rijke muziekverleden. 

Henk werd in 1956 lid van D.E.S. Trommelen was zijn grote liefde en hij was een hele goede muzikant. Hij kende zijn partijen tot in de puntjes en was altijd op tijd, en altijd voorbereid. Hij had plezier in het muziek maken en genoot ook enorm van de gezelligheid die bij de optredens hoorde.

In 1970 trad hij toe tot het bestuur en werd voorzitter. Hij had ambitieuze plannen voor D.E.S. en zette zich volledig in om dat te bereiken, en met succes. Onder zijn voorzitterschap ontstonden vele goede tradities zoals de introductie van muziekonderwijs, uniformen, de bliksemactie en het mini-vaantje.

Henk was een echte verbinder. Niet alleen binnen Nieuw-Dijk, maar ook ver daarbuiten met andere verenigingen en organisaties. “Samen moet je het doen.” In 1996 werd hij verrast met een koninklijk lintje voor zijn grote inzet. Een terechte waardering. Met gepaste trots droeg hij zijn insigne. 

Hij was trots op de muziekvereniging en op de naam “Door Eendracht Sterk”. Want muziek maken doe je samen en ook het werk dat er bij hoort. Maar hij was de kopman en wist D.E.S. goed te presenteren. Vele toespraken heeft hij gehouden. Altijd uit zijn hoofd, hij was een goede spreker.

Bij optredens op ‘straat’ was Henk vele jaren de tambour-maître. Hij hield van strak en correct, maar ook van theater. Zo moest hij eens in een taptoeshow een muzikant uit zijn korps wegsturen. Hij deed het met een stalen gezicht en het publiek had later pas door dat het onderdeel van de show was.

Toen Henk na 30 jaar voorzitterschap stopte, werd hij in 2000 benoemd tot ere-voorzitter. Toch zette hij zich nog regelmatig in. Een glansrol was voor hem weggelegd bij de Raboprijs in 2009 waarbij D.E.S. won. En vorig jaar bij Zomer in Gelderland werd hij nog geïnterviewd als icoon van het dorp.

Hij had er plezier in zijn liefde voor muziek door te geven, aan zijn kinderen Ron en Bianca, en aan vele anderen. Hij haalde alle muziekdiploma’s om instructeur en leraar te worden en zorgde dat zijn leerlingen goed voorbereid en met plezier en vertrouwen examen gingen doen.

Henk was ook heel handig. Toen in 1971 het altaar in de kerk te klein was voor het concertconcours, vergrootte hij dat samen met een aantal vaklieden. Ook werd voor de repetitie menige kist getimmerd voor het efficiënt opbergen van alle slagwerk.  

Henk was al 61 jaar lid van D.E.S. Zijn vrouw Fien zorgde al die jaren dat hij zijn vele activiteiten kon doen. Samen waren ze onze vaste supporters als er vanuit DES wat te doen was. Ook kwamen ze nog kijken bij de serenade in september. Altijd betrokken.

Hij tobde de laatste tijd veel met zijn gezondheid, maar was optimistisch en ging door, hopend op betere tijden. Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn naam is voor altijd verbonden met “Door Eendracht Sterk”. Met respect denken we aan hem terug en wensen zijn gezin veel sterkte. 

Bedankt Henk, voor alles.


‘Ik leerde trommelen op lange tafels, instrumenten waren er niet’

Zijn hele leven stond in het teken van de muziek. Al op zijn veertiende werd Henk Geurts (75) lid van Door Eendracht Sterk (DES) en dat is hij op zijn 75ste nog steeds. “Daarvoor speelde ik echter al in het tamboerkorps van de schutterij. Ik was toen nog te jong voor DES. Als je bij de muziek wilde, moest er bovendien eerst een plek of instrument vrij zijn.”

Zoals gebruikelijk begon hij als aspirant-lid. “Pas na een jaar beslisten de andere leden dan of je lid mocht worden”, weet Geurts nog. Die wilden de talentvolle trommelaar er maar wat graag bij. De jonge Geurts sloot zich aan bij de muziekvereniging om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Zestig jaar is hij inmiddels lid, waarvan liefst dertig jaar als voorzitter. Zondag 6 november wordt Geurts tijdens het jubileumconcert van het 95-jarige DES gehuldigd voor al die jaren trouwe dienst.

“De olde Gradus van Vuuren haalde me er destijds bij”, zegt Geurts. “Van hem leerde ik ook trommelen bij het tamboerkorps. Op van die lange tafels, want instrumenten waren er toen niet. Maten kenden we evenmin, dus leerden we muziek maken op allemaal van die vieze soldatenliedjes.”

Opleiding
Het lezen van noten leerde Geurts zich bij DES vervolgens zelf aan. Later bracht hij die kennis over op zijn eigen leerlingen. Toen hij in 1970 voorzitter werd, was een goede en gedegen muziekopleiding ook één van zijn speerpunten. “Ik bezocht alle ouders in Nieuw-Dijk om kinderen bij elkaar te krijgen voor de muziekschool”, vertelt hij. “De leerlingen kregen les op de Antoniusschool in hun eigen dorp, zodat ze niet naar Didam hoefden.”

Daarbij gaf Geurts altijd les aan huis. “Samen met mijn zoon Ronnie had ik een muziekkamer ingericht. Ook deden we diverse projecten op de basisscholen, zoals de toeterroute. Tot een jaar of vijf geleden heb ik de slagwerkers onder mijn hoede gehad. Daarna heeft oud-leerling  Edwin Rosmulder het van me overgenomen. Hij heeft ook de leiding over de slagwerkgroep van DES, die vijf jaar geleden is ontstaan na het ter ziele gaan van de malletband.”

Erevoorzitter
Geurts bleef tot 2000 voorzitter. Sindsdien is hij samen met wijlen Theed Wiendels erevoorzitter van DES. “Daar ben ik best trots op”, zegt Geurts.  “Ik heb ook een mooie tijd beleefd als voorzitter. Vooral de concoursen in 1971, 1976, 1981 en 1986 waren prachtig. De vereniging kende vele hoogtepunten, maar wordt ook nu nog op handen gedragen in Nieuw-Dijk. Ik hoop dat ze ook een mooie toekomst tegemoet gaat en over vijf jaar haar 100-jarig bestaan mag vieren.”

Jubileumconcert
Zondag 6 november viert DES eerst nog haar 95ste verjaardag met een jubileumconcert bij Steak’m. Dat begin om 14 uur en de toegang is gratis. Hierbij wordt Geurts samen met een aantal andere trouwe muzikanten gehuldigd. Hij speelt echter zelf niet meer mee. “Sinds het voorjaarsconcert ben ik gestopt met muziek maken. Mijn gezondheid liet het helaas niet meer toe. Maar ik blijf wel altijd betrokken bij de vereniging.”VACATURE

I.v.m. uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

MUZIKANT M/V

(Ervaring niet vereist)

FUNCTIE EISEN:

Leeftijd: 8 – 80 jaar | Enthousiast | Muzikaal

Kom gerust een kijkje nemen tijdens de repetitie op maandagavond.

Je bent van harte welkom!